1. Home
  2. Informatie
  3. Inschrijven

Inschrijven

 

Uw kind wordt 4 jaar

Inschrijven is mogelijk vanaf de 3e verjaardag van uw kind. Een aanmeldformulier kunt u aanvragen via info@dn-overkant.nl of telefonisch (076-5012389). Het formulier is op te halen bij de administratie of directie van de school. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de directie of administratie. U kunt dan het ID-bewijs van uw kind meenemen, zodat het BSN gecontroleerd kan worden.

 

Is uw kind jonger dan 3 jaar, maar bent u nu al enthousiast over onze school? Dan kunt u uw gegevens laten noteren. Wij zorgen er dan voor dat u het aanmeldformulier digitaal ontvangt rond de 3e verjaardag van uw kind.

 

Wij hanteren geen wachtlijst. Uw kind is definitief aangenomen als alle stappen van de aanname zijn doorlopen (zie het kopje aannamebeleid).

 

Hier ziet u de procedure in het kort.

 

Uw kind bezoekt al een andere (basis)school

Wanneer kinderen vanuit een andere basisschool naar onze school willen komen (wij noemen dit zij-instromers), hanteren wij altijd een standaardprocedure. U kunt dit beleid hier teruglezen.

 Aannamebeleid

Op basisschool D'N OVERKANT wordt een aannamebeleid gehanteerd. Of u uw kind kunt aanmelden, leest u in het aannamebeleid.

 

Overdracht peuteropvang en/of kinderdagverblijf

Wanneer uw kind de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf heeft bezocht dan zal er een schriftelijke overdracht van gegevens plaatsvinden. Als de basisschool het nodig acht, dan kan de school ook een mondelinge toelichting vragen. Zo kan de school nog beter aansluiten op de ontwikkeling van uw kind. 

 

 

 

 

Informatie

 

De informatiepagina basisonderwijs van de rijksoverheid 

D'N OVERKANT vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Algemene informatie over de basisschool en het primair onderwijs is te vinden op de pagina voor ouders en verzorgers van de rijksoverheid. De informatiepagina basisonderwijs is te vinden op Rijksoverheid.nl: Klik hier

 

Informatiemiddagen

Wilt u meer weten over onze school dan bent u van harte welkom op één van onze informatiemiddagen.
Klik hier om gelijk naar de pagina van de informatiemiddagen te gaan en u op te geven.