Samen met ouders

De basisschool is een stuk van je leven. Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en uw kind. U en de kinderen hebben daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van belang dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze betrokkenheid ervaren gaat daar een positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij met u contact over uw kind, kunt u op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs, meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.

Wij zijn er voor de kinderen maar de school is er ook voor u!


Mijnschoolinfo

Op basisschool D'N OVERKANT maken wij gebruik van het ouderportaal Mijnschoolinfo. Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Dus niet langer het fenomeen dat losse briefjes en andere informatie onderin de overblijftas blijven zitten of verloren gaan op de weg van school naar huis (of andersom). U ontvangt via Mijnschoolinfo alleen die informatie (mededelingen, berichten en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

Wilt u inloggen in Mijnschoolinfo? Klik dan hier https://dnoverkant.mijnschoolinfo.nl/
Bent u een nieuwe ouder dan ontvangt u als het goed is binnenkort een e-mail met een activatielink (check voor de zekerheid ook uw SPAM-map). Wilt u zich zelf registreren voor Mijnschoolinfo? Klik dan hier: https://dnoverkant.mijnschoolinfo.nl/aanmelden

Als uw kind op onze school staat ingeschreven en u nog geen mailtje van Mijnschoolinfo heeft ontvangen dan kun u via onderstaand contactformulier een bericht sturen.
U krijgt dan z.s.m. een e-mail met een activatielink van Mijnschoolinfo.
Als u vragen heeft over Mijnschoolinfo dan kunt u contact opnemen met meneer Mark (Digicoach). Dit kan via onderstaand formulier of telefonisch. Meneer Mark is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.
Meer informatie over Mijnschoolinfo (MSI) is te vinden op www.mijnschoolinfo.nl.

Heeft u al een inlog voor MSI, klik dan op het logo hieronder om in te loggen.


Mijnschoolinfo App

Mijnschoolinfo heeft ook een hele handige app! In de huidige tijd bijna niet meer weg te denken. Hieronder vindt u de downloadlinks voor de verschillende mobiele platforms. Om van de app gebruik te maken heeft u dezelfde inloggegevens nodig als voor de website. Daarnaast moet u het onderdeel "school" invullen. Hier vult u alleen de letters dn in en onze school verschijnt in de selectielijst.

             

Klik op het icoontje om de gebruikershandleiding van Mijnschoolinfo te downloaden.


 


Oudervereniging

Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u vanzelf lid van de oudervereniging. Door deze vereniging kunt u ook uw stem laten horen over allerlei zaken in en rond de school.

Het bestuur
Jaarlijks kiest de oudervereniging, in overeenstemming met haar statuten, een nieuw bestuur. De mensen in dit bestuur zijn actief betrokken bij allerlei organisatie-onderdelen op school. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Wendy van Gemeren (voorzitter)
Natalie Vervaart (penningmeester)
Wendy Suijkerbuijk (secretaris)
Patrick de Winter
Charlotte de Wit
Joost Mathijsen
Hanneke Gadir
Leonie Frijters
Arjan van Leyenhorst 
           Angela Bronkhorst
Linda van Ettinger
Yuanita Koopmans
John van Gils
Deborah Hultermans
Monique Evers
Jürgen van Hulst
Leonie Deijkers 

Ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten op en rond de school. We noemen de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, het Dagje Uit, de organisatie van de avondvierdaagse, het leveren van een financiële bijdrage aan het schoolkamp, enz. Veel van deze zaken bekostigen we uit de ouderbijdrage. We vragen daarom van u een, overigens vrijwillige, jaarlijks geïndexeerde, bijdrage van
€ 27,50 per kind. U krijgt hiervoor vanzelf een nota toegestuurd.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen. Wij zijn te bereiken op: oudervereniging@dn-overkant.nl. 


Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR hebben ouders en personeelsleden inspraak op school. Naast de ouderleden van de MR vermelden we hier gemakshalve ook de personeelsgeleding. Wij zijn te bereiken op: mr@dn-overkant.nl.

Hier vindt u het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019, wat is vastgesteld in januari 2020.

Oudergeleding             Personeelsgeleding           
Arthur van Gurp          Contactpersoon OV   Bram Kleemans    Notulant
Judith Feijen   Nieuwsbrief   Jan-Teus de Vries    Secretaris 
Herman de Raaf   
  Carin Steenbakkers     GMR-lid
Burcu Horoztepe–van Dijk     GMR-lid   Corné Dekkers    Vice-voorzitter
Pieter de Rooij     Voorzitter    Truus Snijders     De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op bestuursniveau is er de GMR In deze raad heeft elke afzonderlijke M.R. twee vertegenwoordigers. Hun werk bestrijkt zo’n beetje alles wat er op het gebied van beleid op bestuursniveau (dus voor 8 Etten-Leurse scholen) gebeurt.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen.