Samen met ouders

De basisschool is een stuk van je leven. Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en uw kind. U en de kinderen hebben daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van belang dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze betrokkenheid ervaren gaat daar een positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij met u contact over uw kind, kunt u op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs, meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.

Wij zijn er voor de kinderen maar de school is er ook voor u!


Mijnschoolinfo

Op basisschool D'N OVERKANT maken wij gebruik van het ouderportaal Mijnschoolinfo. U ontvangt via Mijnschoolinfo alleen die informatie (mededelingen, berichten en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

Wilt u inloggen in Mijnschoolinfo? Klik dan hier https://dnoverkant.mijnschoolinfo.nl/
Bent u een nieuwe ouder dan ontvangt u als het goed is binnenkort een e-mail met een activatielink (check voor de zekerheid ook uw SPAM-map). Wilt u zich zelf registreren voor Mijnschoolinfo? Klik dan hier: https://dnoverkant.mijnschoolinfo.nl/aanmelden

Als uw kind op onze school staat ingeschreven en u nog geen mailtje van Mijnschoolinfo heeft ontvangen dan kun u via onderstaand contactformulier een bericht sturen.
U krijgt dan z.s.m. een e-mail met een activatielink van Mijnschoolinfo.
Als u vragen heeft over Mijnschoolinfo dan kunt u contact opnemen met meneer Mark (Digicoach). Dit kan via onderstaand formulier of telefonisch. Meneer Mark is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.
Meer informatie over Mijnschoolinfo (MSI) is te vinden op www.mijnschoolinfo.nl.

Heeft u al een inlog voor MSI, klik dan op het logo hieronder om in te loggen.

Mijnschoolinfo App

 

Mijnschoolinfo heeft ook een hele handige app! In de huidige tijd bijna niet meer weg te denken. Hieronder vindt u de downloadlinks voor de verschillende mobiele platforms. Om van de app gebruik te maken heeft u dezelfde inloggegevens nodig als voor de website. Daarnaast moet u het onderdeel "school" invullen. Hier vult u alleen de letters dn in en onze school verschijnt in de selectielijst.

             

Klik op het icoontje om de gebruikershandleiding van Mijnschoolinfo te downloaden.


 


Oudervereniging

Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u vanzelf lid van de oudervereniging. Door deze vereniging kunt u ook uw stem laten horen over allerlei zaken in en rond de school.

Het bestuur
Jaarlijks kiest de oudervereniging, in overeenstemming met haar statuten, een nieuw bestuur. De mensen in dit bestuur zijn actief betrokken bij allerlei organisatie-onderdelen op school. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Wendy van Gemeren (voorzitter)
Wendy Suijkerbuijk (secretaris)
Charlotte de Wit (penningmeester)
Patrick de Winter
Angela Bronkhorst
Yuanita Koopmans
John van Gils
Monique Evers 
Jürgen van Hulst 
Joost Mathijsen

          

Arjan van Leyenhorst
Leonie Deijkers
Kim Goes
Francis Leijten
Anika Kocx
Carola Kwisthout
Kitty van den Kieboom
Sandra Voogd 
Angela Roos-Dirven
Inez Meijer


Ouderbijdrage
De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten op en rond de school. We noemen de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, het Dagje Uit, de organisatie van de avondvierdaagse, het leveren van een financiële bijdrage aan het schoolkamp, enz. Veel van deze zaken bekostigen we uit de ouderbijdrage. We vragen daarom van u een, overigens vrijwillige, jaarlijks geïndexeerde, bijdrage van
€ 27,50 per kind. U krijgt hiervoor vanzelf een nota toegestuurd.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen. Wij zijn te bereiken op: oudervereniging@dn-overkant.nl. 


Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR hebben ouders en personeelsleden inspraak op school. Naast de ouderleden van de MR vermelden we hier gemakshalve ook de personeelsgeleding. Wij zijn te bereiken op: mr@dn-overkant.nl.

Hier vindt u het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019, wat is vastgesteld in januari 2020.

Oudergeleding             Personeelsgeleding           
 Edwin Kint         Voorzitter
  Bram Kleemans    Vice-voorzitter
Judith Berkelmans   Contactpersoon OV/
Nieuwsbrief
  Jan-Teus de Vries    Secretaris 
Selina Mathijssen   Notulant/nieuwsbrief   Carin Steenbakkers     GMR-lid
Burcu Horoztepe–van Dijk     GMR-lid   Corné Dekkers    Verkiezingen
Ivo Sicking
Arthur van Gurp
      Marcel de Roij    De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op bestuursniveau is er de GMR In deze raad heeft elke afzonderlijke M.R. twee vertegenwoordigers. Hun werk bestrijkt zo’n beetje alles wat er op het gebied van beleid op bestuursniveau (dus voor 8 Etten-Leurse scholen) gebeurt.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen.