Samen met ouders

De basisschool is een stuk van je leven. Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en uw kind. U en de kinderen hebben daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van belang dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze betrokkenheid ervaren gaat daar een positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te vergroten hebben wij met u contact over uw kind, kunt u op school activiteiten uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs, meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.

Wij zijn er voor de kinderen maar de school is er ook voor u!


Basisschoolapp van ParentCom

Op Basisschool D’n Overkant maken wij gebruik van de Basisschool app. Deze app is ontwikkeld door Parentcom. De app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!

Waarom hebben we voor een app gekozen?

Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Wij gebruiken deze app als eerste communicatievorm. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste informatie bevat. 

Toestemming

Het communiceren via deze app is volledig AVG-Proof. De informatie van uw kind is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. Bij de inschrijving van uw kind bij ons op school heeft u aangegeven of wij foto’s/video’s mogen delen. Deze toestemming gebruiken wij uiteraard nu ook.

Wat moet u nu doen?

Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon. Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw account. Via onderstaande link ziet u het instructiefilmpje.

Loginaanvragen | Persoonlijke Inbox | Basisschool Apps - YouTube

Uw wachtwoordaanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. Er zijn een aantal tegels gefilterd op klas gerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de klassenpagina en fotoalbum van de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten).

Via onderstaande link kunt u de app downloaden.


 


Oudervereniging

Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u vanzelf lid van de oudervereniging. Door deze vereniging kunt u ook uw stem laten horen over allerlei zaken in en rond de school.

Het bestuur
Jaarlijks kiest de oudervereniging, in overeenstemming met haar statuten, een nieuw bestuur. De mensen in dit bestuur zijn actief betrokken bij allerlei organisatieonderdelen op school. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Inge Berkhout (voorzitter)    Kim van Riel (penningmeester) 
Charlotte de Wit Sandra Voogd (secretaris)
Angela Bronkhorst Sabine van Steen
Francis Leijten Carola Kwisthout
Cindy Huigen Kitty van den Kieboom
Angela Roos-Dirven Inez Meijer
Saskia Stevens Anouk van Eil
 Sanne van der Steen  Omar Nahari

Ouderbijdrage

De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten op en rond de school. We noemen de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, D'N OVERKANTdag, schoolreis, de organisatie van de avondvierdaagse, het leveren van een financiële bijdrage aan het schoolkamp, enz. Veel van deze zaken bekostigen we uit de ouderbijdrage. We vragen daarom van u een, overigens vrijwillige, jaarlijks geïndexeerde, bijdrage van
€ 29,50 per kind. U krijgt hiervoor vanzelf een nota toegestuurd.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen. Wij zijn te bereiken op: oudervereniging@dn-overkant.nl


Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR hebben ouders en personeelsleden inspraak op school. Naast de ouderleden van de MR vermelden we hier gemakshalve ook de personeelsgeleding. Wij zijn te bereiken op: mr@dn-overkant.nl.


Oudergeleding             Personeelsgeleding           
Edwin Kint         Voorzitter
  Edwin van den Berg   
Kristel Boumeester  
  Mariëlle Braspenning  
Chritian de Groot     Carin Steenbakkers     GMR-lid
Ralph Zijlemans     Petra Witte  
Linda van der Sanden       Marcel de Roij    De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op bestuursniveau is er de GMR In deze raad heeft elke afzonderlijke MR twee vertegenwoordigers. Hun werk bestrijkt zo’n beetje alles wat er op het gebied van beleid op bestuursniveau (dus voor 8 Etten-Leurse scholen) gebeurt.

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen.