Visie en missie

Uw kind brengt een belangrijk deel van de dag door op school. In dat schoolgebouw bevindt zich de samenleving in het klein. De samenleving in al zijn verschijningsvormen met al zijn mooie en soms ook minder mooie kanten. Het is daarom voor u als ouder/ verzorger belangrijk om te weten, waar we als school voor staan. Onderstaande uitspraken geven dit kernachtig weer.

D’N OVERKANT de basis voor een zonnige toekomst!Visie


Visie: Hoger doel
Basisschool D'N OVERKANT staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarbij ieder kind zich in een veilige, uitdagende en aantrekkelijke omgeving veelzijdig kan ontwikkelen. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en ze hebben daarbij een open houding naar toekomstige ontwikkelingen.

  

Visie: Gewaagd doel
Een brede school met een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. De schoolresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde. 75 % van de kinderen voldoet aan “D'N OVERKANT norm”.

 

 


Visie: Kernkwaliteiten

  • Samenwerkend
  • Betrokkenheid
  • Structuur
  • Doelgericht
  • Zelfstandigheid

 

 


 

Visie: Kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de “uitstraling” van onze school.
Medewerkers worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daar
op aan te spreken.

  • Identiteit/respect
  • Kindgericht
  • Veilig
  • Ontwikkelend/toekomstgericht
  • Reflecterend