Missie

Op basisschool D’N OVERKANT ontwikkelt elk kind zich in een gestructureerde omgeving waarbij het pedagogisch klimaat voorop staat en het onderwijs gericht is op de groep.

Visie

Kinderen op basisschool D'N OVERKANT zijn betrokken, “ontdekken” hun talenten en uitdagingen en laten zien wat ze kunnen. Ze ontplooien zich met behulp van elkaar en het onderwijspersoneel. De ontwikkeling van ieder kind is een collectieve verantwoordelijkheid die centraal staat. Samen met energiek personeel behalen de kinderen meer dan gemiddelde scores op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. 

Motto:

De basis voor een zonnige toekomst!