Inschrijven


Uw kind wordt 4 jaar

Inschrijven is mogelijk vanaf de 3e verjaardag van uw kind. Een aanmeldformulier kunt u aanvragen via info@dn-overkant.nl of telefonisch (076-5012389). Het formulier is op te halen bij de administratie of directie van de school. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de directie of administratie. U kunt dan het ID-bewijs van uw kind meenemen, zodat het BSN gecontroleerd kan worden.

Is uw kind jonger dan 3 jaar, maar bent u nu al enthousiast over onze school? Dan kunt u uw gegevens laten noteren. Wij zorgen er dan voor dat u het aanmeldformulier digitaal ontvangt rond de 3e verjaardag van uw kind.

Wij hanteren geen wachtlijst. Uw kind is definitief aangenomen als alle stappen van de aanname zijn doorlopen (zie het kopje aannamebeleid).

Hier ziet u de procedure in het kort.

Uw kind bezoekt al een andere (basis)school

Wanneer kinderen vanuit een andere basisschool naar onze school willen komen (wij noemen dit zij-instromers), hanteren wij altijd een standaardprocedure. U kunt dit beleid hier teruglezen.

Aannamebeleid

Op basisschool D'N OVERKANT wordt een aannamebeleid gehanteerd. Of u uw kind kunt aanmelden, leest u in het aannamebeleid.

Overdracht peuteropvang en/of kinderdagverblijf
Wanneer uw kind de peuteropvang en/of het kinderdagverblijf heeft bezocht dan zal er een schriftelijke overdracht van gegevens plaatsvinden. Als de basisschool het nodig acht, dan kan de school ook een mondelinge toelichting vragen. Zo kan de school nog beter aansluiten op de ontwikkeling van uw kind.