Voor het eerst naar school

Ieder kind dat 4 jaar is geworden mag naar de basisschool. De dag na de vierde verjaardag kunnen leerlingen starten op onze school. Wij hanteren geen wachtlijst. Uw kind is definitief aangenomen als alle stappen van de aanname zijn doorlopen (zie ons aannamebeleid).

Wanneer het kind geplaatst kan worden, krijgen ouders/verzorgers 6 weken voor de 4e verjaardag van het kind bericht in welke groep het kind gaat komen. De leerkracht van die groep maakt met de ouders/verzorgers een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dat vindt plaats voor het kind 4 jaar wordt. Het kennismakingsgesprek vindt plaats direct na afloop van het dagdeel kennismaken. Kinderen mogen 1 dagdeel komen kennismaken voorafgaand aan de start op school. Onze ervaring is, dat dat voldoende is. Indien het vanuit pedagogisch-didactisch standpunt noodzakelijk is, kan een uitzondering gemaakt worden op deze regel. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie of intern begeleiders.