Ziekmelden

Wij verzoeken u om uw kind ziek te melden vóór 8.30 uur!

Als uw kind i.v.m. ziekte niet op school kan komen, dient u de school daarvan in kennis te stellen. Geeft u dit dan a.u.b. telefonisch door. Ziekmeldingen per e-mail bereiken de leerkracht niet altijd bijtijds. Ziekmelden van uw kind kan tussen 8.00 en 8.30 uur. Vermeld bij het ziekmelden de naam en de groep van uw kind, daarnaast willen wij ook graag de reden van de afwezigheid weten. 

In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten, verzoeken wij u de leerkracht hiervan in kennis te stellen.
Mochten wij uw kind missen en u hebt uw kind niet afgemeld, dan nemen wij contact met u op.

Het telefoonnummer waar u uw kind kunt ziekmelden is: 076-5012389