1. Home
  2. Informatie
  3. Team
  4. Intern Begeleider

Intern Begeleider

 

 

Mevr. J. van Dorst, intern begeleider (Juffrouw Jacqueline)

Op school bestaat een leerlingvolgsysteem waarmee de doorgaande ontwikkeling op leer – en sociaal emotioneel gebied van elk kind gevolgd wordt. Kinderen, welke na observatie en/of toetsing uitvallen, worden extra gevolgd en geholpen. De zorgstructuur wordt bewaakt en uitgevoerd door de intern begeleider.

Juffrouw Jacqueline is op vrijdag vrij.

 

 

Mevr. S. Kooiman, intern begeleider (Juffrouw Saskia)

Op school bestaat een leerlingvolgsysteem waarmee de doorgaande ontwikkeling op leer – en sociaal emotioneel gebied van elk kind gevolgd wordt. Kinderen, welke na observatie en/of toetsing uitvallen, worden extra gevolgd en geholpen. De zorgstructuur wordt bewaakt en uitgevoerd door de intern begeleider.

 

 

 

 

Contactformulier Intern Begeleider