1. Home
  2. Informatie
  3. Team
  4. Intern Begeleider

Intern Begeleider

 

 

Mevr. J. van Dorst, intern begeleider (Juffrouw Jacqueline)

Op school bestaat een leerlingvolgsysteem waarmee de doorgaande ontwikkeling op leer – en sociaal emotioneel gebied van elk kind gevolgd wordt. Kinderen, welke na observatie en/of toetsing uitvallen, worden extra gevolgd en geholpen. De zorgstructuur wordt bewaakt en uitgevoerd door de intern begeleider. In het takenpakket van juf Jacqueline zitten o.a. begeleiding van leerkrachten, onderwijskundig overzicht op alle groepen, voorbereiding van de adviesgesprekken en contacten met diverse onderwijspartners

Juffrouw Jacqueline is op vrijdag en woensdag vrij.

 

 

Mevr. S. Kooiman, intern begeleider (Juffrouw Saskia)

In het takenpakket van juf Saskia zit o.a. begeleiding van leerkrachten die kinderen in de groep hebben met extra onderwijsbehoeften, gesprekken met ouders van kinderen met extra onderwijsbehoeften en  het in orde maken van de benodigde documenten voor deze leerlingen.

Juf Saskia staat op maandag voor de groep van meneer Arjan en is op vrijdag vrij.

 

 

 

Contactformulier Intern Begeleider