1. Home
  2. Informatie
  3. Schooldocumenten
  4. Schoolgids

Schoolgids

De nieuwste uitgave van de schoolgids van D'N OVERKANT is via deze pagina te downloaden. Deze gids is bedoeld voor u, ouders die nu kinderen op onze school hebben en ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

Klik hier om de schoolgids van D'N OVERKANT te downloaden

Ook vindt u op deze pagina het algemene deel van de schoolgids van SKPOEL (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur). Doel van dit algemene deel is om met name ouders en verzorgers snel wegwijs te maken in de praktijk van de scholen die bij onze Stichting zijn aangesloten en de daarmee samenhangende regels. Deze regels gelden dus voor alle bij SKPOEL aangesloten scholen.

Klik hier om de schoolgids van SKPOEL te downloaden