1. Home
  2. Informatie
  3. Ouderbetrokkenheid
  4. Oudervereniging

Oudervereniging

Door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u vanzelf lid van de oudervereniging. Door deze vereniging kunt u ook uw stem laten horen over allerlei zaken in en rond de school.

 

 

Het bestuur

 
Jaarlijks kiest de oudervereniging, in overeenstemming met haar statuten, een nieuw bestuur. De mensen in dit bestuur zijn actief betrokken bij allerlei organisatie-onderdelen op school. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

 

Wendy van Gemeren (voorzitter)
Margreet Jans (penningmeester)
Patrick de Winter (secretaris)
Ruby Pelger
Daniëlle Moeljoredjo
Lotte Hoogzaad - Schoon
Mireille Vriens
Zorayda de Meester
Angela Bronkhorst
Melanie van Vreeswijk

Angela Bronkhorst
Linda van Ettinger
Yuanita Koopmans
Mascha Timmermans
John van Gils
Wendy Suijkerbuijk
Natalie Vervaart
Deborah Hultermans
Monique Evers
Jürgen van Hulst

 

 

Ouderbijdrage

 

De oudervereniging organiseert allerlei activiteiten op en rond de school. We noemen de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, het Dagje Uit, de organisatie van de avondvierdaagse, het leveren van een financiële bijdrage aan het schoolkamp, enz. Veel van deze zaken bekostigen we uit de ouderbijdrage. We vragen daarom van u een, overigens vrijwillige, jaarlijks geïndexeerde, bijdrage van
€ 27,50 per kind. U krijgt hiervoor vanzelf een nota toegestuurd. De bijdrage dient vóór 1 november 2015 te zijn voldaan.

 

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen.

 

Documenten en Notulen - Oudervereniging

Jaarverslag werkgroepen - 2013-2014
Rooster van aftreden - 2013-2014
Begroting 2013-2014

 

 

Oudervereniging