1. Home
  2. Informatie
  3. Ouderbetrokkenheid
  4. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Via de M.R. hebben ouders en personeelsleden inspraak op school. Naast de ouderleden van de M.R. vermelden we hier gemakshalve ook de personeelsgeleding.

 

OudergeledingPersoneelsgeleding
Arthur van GurpGMR-lidBram KleemansVicevoorzitter
Christian van HerwijnenPenningmeesterJan-Teus de VriesSecretaris
Herman de RaafVoorzitterCarin Steenbakkers
Burcu Horoztepe–van DijkCorné DekkersGMR-lid
Pieter de RooijTruus Snijders

Verslagen MR

Verslag MR - 17-01-2018 en 06-03-2018

 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Op bestuursniveau is er de G.M.R. In deze raad heeft elke afzonderlijke M.R. twee vertegenwoordigers. Hun werk bestrijkt zo’n beetje alles wat er op het gebied van beleid op bestuursniveau (dus voor 8 Etten-Leurse scholen) gebeurt.

 

Jaarverslag MR

Jaarverslag Medezeggenschapsraad D'N OVERKANT 2016-2017

 

 

 

Als u extra geïnteresseerd bent in school of wil weten hoe wij werken, kom dan gerust naar één van onze vergaderingen, die openbaar zijn en op de schoolkalender zijn vermeld. Natuurlijk kunt u ook een van de huidige leden om informatie vragen of ons mailen.

 

 

MR