1. Home
 2. Informatie
 3. Absentie / Verlof

Absentie / Verlof

 

Afspraken tandarts, huisarts, orthodontist en andere zorgverleners


Wilt u afspraken voor de tandarts, dokter of orthodontist zoveel mogelijk buiten de schooltijden maken, zodat uw kind de les niet hoeft te verzuimen. Bezoek aan tandarts en dokter  is onder schooltijd eigenlijk alleen toegestaan in acute gevallen. Bij de orthodontist is dit vaak moeilijker, daarom zijn wij hier iets soepeler in.  Voor niet acute gevallen, controles ed. dient u afspraken te maken buiten schooltijd. Bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis vallen hier niet onder.

In geval van een doktersbezoek of dergelijke onder schooltijd meldt de ouder dit bij de betreffende leerkracht. De ouder maakt dan tevens een afspraak voor het ophalen van de leerling. Er is verder geen verlofaanvraag nodig. De leerkracht registreert deze geoorloofde absentie in ons leerlingadministratiesysteem.


Verlof aanvragen


De wet biedt de mogelijkheid van extra verlof. Maar slechts onder strikte voorwaarden. Om te beginnen moet u een verzoek voor extra verlof indienen bij de directeur via het verlofformulier dat u kunt vinden op onze website en op het folderrek  (vlakbij de keuken). Dit moet u vervolgens - zo schrijft de wet voor - op tijd doen (zie de aanduidingen hieronder tussen haakjes). Het is aan de directeur of u toestemming krijgt.


Dagen

Extra verlofdagen (minimaal twee weken van te voren aangevraagd) krijgt uw kind alleen als er 'gewichtige omstandigheden’ zijn:

 

 • huwelijk van bloedverwanten tot en met de derde graad;
 • ernstige ziekte of overlijden van een ouder of familielid;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van (groot)ouders;
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
 • verhuizing (hooguit één dag) of wettelijke verplichting die niet buiten de normale lestijd kan plaatsvinden.

Over elke andere situatie moet de directeur oordelen. Uw kind krijgt hooguit tien verlofdagen per schooljaar. Voorziet u dat het er meer worden, dan moet u (minimaal vier weken van te voren) een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar; dit kan via de directeur.


Vakantie

Op extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (minimaal acht weken van te voren aangevraagd) hebt u evenmin zomaar recht.

 

U komt hiervoor in aanmerking als:

 • u seizoensgebonden werk doet en aantoont (bijvoorbeeld via een werkgeversverklaring) dat - door de aard van uw beroep - extra vakantieverlof nodig is of;
 • er (zeer) bijzondere persoonlijke of sociale factoren spelen waardoor extra vakantieverlof gewenst is. Dit verlof mag eenmaal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste tien dagen; die mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

De wet schrijft verder voor wanneer een verzoek om extra verlof geweigerd moet worden. Bijvoorbeeld als:

 • de vakanties van de kinderen binnen één gezin niet gelijk lopen of u enkele dagen eerder wilt  afreizen/terugkeren om de drukte te mijden;
 • een familielid of andere dierbare uw kind uitnodigt voor een vakantie 'onder schooltijd’ of omdat uw kind bepaalde familieleden heel lang niet heeft gezien;
 • er alleen een vakantie buiten de gewone vakantie mogelijk is omdat u er te laat bij was of omdat u al geboekt heeft zonder eerst de school toestemming te vragen;
 • u een lang weekend weg wilt of buiten het seizoen vakantie wilt. Bij dit laatste zijn een aantal uitzonderingen die in de leerplichtwet beschreven staan.


Ongeoorloofd verzuim wordt door de schoolleiding doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Etten-Leur.