1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Verslag MR-vergadering

Verslag MR-vergadering

donderdag 12 oktober 2017

Allereerste een korte introductie voor de ouders/begeleiders van de nieuwe kinderen op D'N OVERKANT:


Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden inspraak op school. De MR bestaat dan ook uit zowel de ouderleden als ook de leerkrachten die de personeelsgeleding vormen.
Op de agenda van de MR-vergaderingen staan diverse beleidszaken zoals veiligheidsplan, schoolplan, schoolgids, het jaarplan e.a. waarbij MR een instemmende en/of adviserende rol heeft. Daarnaast komen iedere vergadering ook de vragen vanuit ouders, de financiën, relevante zaken vanuit GMR (Gemeenschappelijke MR) en diverse actuele onderwerpen en aan bod.

 

Bij de eerste MR-vergadering van dit schooljaar, hebben we stilgestaan bij wat we als MR dit schooljaar willen bereiken. We hebben gesproken over de lopende zaken, de staking op 5 oktober jl. en de problemen rondom bestelling van schoolmaterialen.
De staking is inmiddels al geweest. Echter op het moment van de vergadering was er nog veel onduidelijkheid bij zowel de ouders als de leerkrachten over hoe e.e.a. vanuit SKPOEL was geregeld; of de school open zou zijn en wat dit voor de ouders zou betekenen.
De Europese wetgeving rondom aanbestedingen zorgden er voor dat team en directie aan het einde van het afgelopen schooljaar verrast werden door het feit dat ze opeens géén schoolmaterialen meer mochten bestellen. Hiervoor zijn noodoplossingen bedacht, zoals het lenen van stoelen voor de extra groep die dit jaar in het leven is geroepen en het gebruiken van schriften die nog op voorraad lagen in andere klassen. Als MR gaan we navraag doen bij de GMR hoe dit kan worden opgelost en in de toekomst voorkomen kan worden.
 
Mocht u willen aanschuiven bij een MR-vergadering als toehoorder of hebt u onderwerpen/vragen die bij de MR tafel horen, dan kunt u dat mailen aan mr@dn-overkant.nl

Terug naar overzicht Pagina afdrukken