1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Vergadering Medezeggenschapsraad - 19 november 2012

Vergadering Medezeggenschapsraad - 19 november 2012

donderdag 15 november 2012

Hierbij nodigen wij u uit voor onze M.R.vergadering op maandag 19.11.2012 om 20:00 uur. Wij vergaderen in de koffiekamer van het hoofdgebouw.

AGENDA

1.       Nog op te voeren agendapunten
2.       Bespreking / vaststellen notulen d.d. 22.09.2012
3.       Ingekomen post
4.       Verkeersveiligheid nieuwe brede school
5.       Invoering passend onderwijs
6.       Website D’n Overkant
7.       Stand van zaken m.b.t. nieuwe brede school
8.       Mededelingen vanuit de GMR
9.       Rondvraag

Terug naar overzicht Pagina afdrukken