1. Home
 2. Actueel
 3. Nieuws
 4. Uitnodiging MR vergadering 15 mei

Uitnodiging MR vergadering 15 mei

donderdag 10 mei 2012

Beste ouder(s)/verzorger(s):

Hierbij nodigen wij u uit voor onze M.R.vergadering op dinsdag 15.05.2012 om 20:00 uur. Wij vergaderen in de koffiekamer van het hoofdgebouw.  

AGENDA

 1. Nog op te voeren agendapunten
 2. Bespreking / vaststellen notulen d.d. 14.02.12
 3. Ingekomen post
 4. Huisvesting
 5. Rondvraag bij vertrek Cor
 6. Website D’n Overkant m.b.t. M.R.
 7. Pestprotocol
 8. Vergaderdata MR 2012-2013
 9. Mededelingen vanuit de GMR

10.  Informele informatieavond MR SKPOEL d.d. 4 april

11.  Rondvraag

Terug naar overzicht Pagina afdrukken