1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Uit de MR

Uit de MR

vrijdag 21 december 2018

In de afgelopen 2 MR vergaderingen stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Hieronder volgt een overzicht ervan met een korte toelichting.

 

Een belangrijke onderwerp is het instemmen met de begroting voor het komende kalenderjaar en daarbij vooral borgen van de benodigde financiële middelen voor aanschaf van nieuwe methoden en materialen. Dat is gelukt. We zijn zeer verheugd om te horen dat er nieuwe methoden komen voor Engels en Wereldoriëntatie. Methode Engels gaat zelfs vanaf a.s. januari al in de groepen 4 t/m 8 gebruikt worden. Na de carnaval zal groep 3 ook aansluiten. Voor de methode Wereldoriëntatie gaan de gesprekken nog door. Hier gaat het om een moderne methode die tegelijkertijd gecombineerd wordt met toepassing van 21e eeuw vaardigheden, waarin de leerkrachten in de afgelopen jaren zich verder hebben ontwikkeld tijdens de studiedagen. Naast aanschaf van deze methoden, zal er ook een investeringsplan opgesteld worden voor vervanging van methoden in de komende jaren. Dit is belangrijk om tijdige aanschaf/vervanging in te regelen én mogelijk te maken vanuit de begroting.

 

In lijn met ons speerpunt ‘meer aan de voorkant van de processen zitten en pro-actief zijn’ hebben we vanuit MR ook een jaarplanning gemaakt die aansluit op het jaarplan van de school, zodat de goede onderwerpen op juiste momenten op de agenda van MR komen. We gaan ook kijken of deze parallel loopt met de agenda van GMR, waarbij onderwepen op Skpoel niveau behandeld worden zoals huisvestingsplan, functiemix, talentenpool ea.

 

Verder hebben we stilgestaan bij de gymtijd van 2x35min per klas per week. Door de groei van het school en de keuze om alle klassen 2x p/w te laten gymmen, is de gymtijd ingekort. Vanuit MR zouden we graag zien dat dit verbeterd wordt zodat voldoende beweging per klas geborgd wordt. Dit kan o.a. door bewust buiten te gaan bewegen.

 

Tevens kwamen kort de uitkomsten van de ouderenquête van afgelopen voorjaar nog aan bod. Over het algemeen zijn veel ouders tevreden. Verbetervoorstellen worden door het school waar mogelijk opgepakt. Bij sommige opmerkingen zoals verkeersveiligheid, ligt een rol bij de ouders zelf. Wel zijn we blij dat er een verkeerswerkgroep is, waar deze opmerkingen en vragen terecht kunnen.  

 

Tot slot, wensen we vanuit MR iedereen een hele fijne kerstvakantie toe!

Terug naar overzicht Pagina afdrukken