1. Home
 2. Actueel
 3. Nieuws
 4. Terugkoppeling algemene ouderavond 9 oktober jl.

Terugkoppeling algemene ouderavond 9 oktober jl.

vrijdag 21 december 2018

Algemene ouderavond 9 oktober

 

Op 9 oktober waren er een heleboel enthousiaste ouders. We hebben u hier al eerder over bijgepraat in de Nieuwsbrief. We hadden u nog beloofd om een overzicht te maken van de Tips en de Tops die we van ouders hebben gehad.

 

We zijn natuurlijk wel heel trots op de Tops! We hebben deze ook zeker laten zien aan alle leerkrachten. Dat is voor ons heel fijn om terug te lezen. Dank u wel daarvoor!

 

Met sommige tips gaan we aan de slag of die liepen gelijk met onze eigen wensen. U zult begrijpen dat we niet alle tips kunnen realiseren.

 

 

Tops

 • Top team; ga zo door
 • Leuke dingen die jullie met kinderen doen
 • Doorgaan met avonden zoals deze
 • Fijn dat we meer informatie ontvangen over wat de kinderen doen in de klas
 • Gezamenlijke activiteiten op schoolplein
 • Fijn dat er nieuwe methodes Engels en aardrijkskunde komen, komt er ook een planning voor andere methodes?
 • Leraren zijn bezig om onzekerheid weg te halen bij kinderen/ fouten maken mag, als je maar je best doet
 • Zichtbaarheid van leerkrachten en directie op het plein in de ochtend en middag
 • D’n Overkant gaat met ontwikkelingen mee, oa 21 e eeuwse vaardigheden
 • Veiligheid is super; het aanbellen als je de school binnen wil
 • Cultuurtje ivm representatievaardigheden
 • Communicatie ouders- school is verbeterd, veel toegankelijker dan 2 jaar geleden
 • Nieuwsbrief is verbeterd; fijn.

 

Tips

Tips die we zeker meenemen in onze evaluaties (dat betekent niet dat we het klakkeloos kunnen invoeren komend schooljaar!)

 

 • Cultuurtje: onderzoeken van mogelijkheden dat ouders toch kunnen komen kijken, wellicht alles op 1 avond en dan buiten op het plein
 • Vakinhoudelijk: Ouders maken zich, net als de leerkrachten, zorgen over de geringe aandacht voor creatieve vakken, beweging en de aandacht voor sociale vaardigheden. De komende twee a drie jaar zult u hier zeker een verandering in zien. Wanneer dit concreter wordt, laten we u dat weten.
 • Groepsverdeling: We moeten ervoor waken dat we 1 lijn blijven trekken in de groepsverdeling op het einde van het schooljaar. We moeten deze werkwijze intern nog meer gaan stroomlijnen. We zijn het met ouders eens dat het niet kan dat het ene jaar een kind kan kiezen bij wie hij in de klas komt en het jaar erna niet meer.
 • Tafeltjesmiddagen: In de planning van volgend jaar gaan we de tafeltjesmiddagen nog meer spreiden door de week. Alle dagen zal niet lukken, aangezien we maar 3 tafeltjesmiddagen per jaar hebben.
 • Communicatie algemeen: Er waren best veel opmerkingen over de communicatie in het algemeen. We hebben hier als grote lijn uit gehaald dat we heel zorgvuldig moeten zijn in al het contact met ouders. Ook dit hebben we besproken met alle leerkrachten. De groepsleerkrachten zijn immers de eerste contactpersonen. Wij hopen dat ouders dat ook zeggen tegen leerkrachten of andere betrokkenen als ze de communicatie te veel, te weinig of te onduidelijk vinden, zodat die leerkrachten of anderen het ook kunnen oplossen. Sommige zaken nemen we zeker mee in de diverse werkgroepen (bijv. duidelijker aangeven hoe laat ouders welkom zijn, identiteit meer laten zien bij katholieke feesten, makkelijke taal in rapporten)

Voor sommige tips (bijv. de verkeerssituatie) zijn we afhankelijk van anderen. We kunnen wel regelmatig ouders via de nieuwsbrief aanspreken. U heeft dat enkele weken geleden gezien van onze verkeersouder.

Met sommige tips kunnen wij echt niet zoveel. Ook dat willen we u laten weten. We begrijpen vanuit het standpunt van ouders heel goed waar de tip vandaan komt, maar voor leerkrachten is het niet haalbaar. Zo was er een tip over het vooraf communiceren wanneer er traktaties zijn, zodat ouders er rekening mee kunnen houden. Dat is niet haalbaar voor onze leerkrachten met ruim 25 kinderen in de klas.

Ook scholen zijn op zoek naar de beste oplossing voor de TSO. We realiseren ons dat de pauzetijd kort is en dat een continurooster door sommigen, ook binnen de school, gewenst is. Er zitten echter ook haken en ogen aan voor de organisatie. Op bovenschools niveau wordt dit ook regelmatig besproken. Maar wij zien op dit moment niet dat hier op korte termijn iets in verandert.

 

We hopen dat we op deze manier duidelijk hebben gemaakt wat er zoal aan tips en tops is gekomen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, loop eens binnen bij de directie!

 

 

 

 

Terug naar overzicht Pagina afdrukken