1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Terugblik studiemiddag 19 november

Terugblik studiemiddag 19 november

vrijdag 23 november 2018

Afgelopen maandag hebben de kinderen genoten van een extra vrije dag. Alle leerkrachten zaten om 8.30 uur in de teamkamer.

We hebben een pas- op- de plaats jaar. Dat betekent geen nieuwe ontwikkelingen, maar zeker geen stilstaan. We gebruiken dit jaar om alles goed op een rij te krijgen en dat vergt best veel overleg.

Afgelopen maandag hebben we onderstaande zaken behandeld met elkaar:

 

Terugkoppeling vanuit de gesprekken die zijn gevoerd met de afvaardigingen van de diverse parallelgroepen (gebeurd in week 45)

Dit was enorm goed voorbereid, ook al hebben collega’s het druk. Collega’s ervaren het als prettig om enkele malen per jaar (buiten alle individuele gesprekken om) even om tafel te kunnen zitten met directie en inhoudelijk over onderwijs gerelateerde onderwerpen te spreken. Hieruit kwam naar voren dat veel leerkrachten behoefte hebben aan een bureau (gekoppeld aan ARBO), maar ook aan meer groepstafels waar groepjes kinderen op de gang kunnen werken. Dit sluit aan bij de plannen die we hebben om meer en meer kinderen te laten samenwerken, kinderen op eigen niveau te laten werken etc. We hebben nu een ‘verlanglijstje’ opgesteld en we gaan hiervan ook zeker zaken aanschaffen (maar net als met een verlanglijstje…niet alles kan…). Ook kunnen we dit combineren met een andere inrichting van de teamkamer, zodat daar niet alleen gewerkt kan worden, maar ook ontspannen.

 

Stappenplan in geval van een zieke leerkracht

Vorig jaar hebben wij voor het eerst echt te maken gehad met het lerarentekort. Dat dwingt ons tot het maken van bewuste keuzes in het geval er een leerkracht ziek is. Wij hebben daarom het stappenplan geactualiseerd en vastgesteld en als bijlage in de Nieuwsbrief gedaan. U vindt het vanaf volgende week ook op onze website. We hebben dit stappenplan geactualiseerd. Heel eenvoudig samengevat:

  • Geen invaller beschikbaar op dag 1: groep wordt opgedeeld over de andere paralelgroepen
  • Geen invaller beschikbaar op dag 2: groep blijft thuis
  • Geen invaller beschikbaar op dag 3 en verder: een andere parallelgroep gaat naar huis

In het geval er een groep thuisblijft, wordt dit altijd daags van tevoren aan de kinderen verteld, gaat er een brief mee en volgt er een bericht via MSI. Vorig jaar hebben we dit helaas 3 keer moeten doen voor 1 dag. Ook hebben we regelmatig kinderen moeten verdelen. Onze pessimistische voorspelling is dat we dit in de toekomst toch vaker zullen moeten doen. Leerkrachten van onze school melden zich niet zomaar ziek en komen soms nog half ziek weer terug naar school. In de afgelopen 14 weken hebben we al wat invallers gehad, maar zijn ook zeer dankbaar voor de inzet van juffrouw Irene. Dus we begrijpen heel goed dat dit voor ouders heel lastig is, maar rekenen op uw begrip!

 

 

 

Actualisering van het aannamebeleid

Wij houden de groepen altijd goed in de gaten. We kijken dan zeker niet alleen naar aantallen, maar vooral naar de onderwijsbehoeften van de groep kinderen die in een groep zit. Leerkrachten geven dat bij ons en bij de intern begeleiders aan en met deze gegevens passen wij elk jaar ons aannamebeleid aan. Dit betekent voor dit jaar dat we in principe geen kinderen meer toelaten in de groepen 5. Bij alle andere groepen blijft het beleid ongewijzigd. U kunt deze beleidsstukken lezen op de website.

 

Methode Engels

We hebben als school gekozen voor de methode Take it easy (https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy). Die gaan we inzetten in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1-2 zit Engels al in de methode Kleuterplein verweven.

De methode wordt komende weken besteld en de verwachting is dat we er tussen de Kerstvakantie en de Carnavalsvakantie mee gaan starten.

 

De groepen 3 zullen sowieso na carnaval starten. Dat zal elk jaar zo zijn, zodat de kinderen zich eerst kunnen concentreren op het aanvankelijk lezen. Voor de andere groepen geldt onderstaand schema.

 

2018-2019

2019-2020

groep

deel

groep

deel

 

4

4

4

4

 

5

5

5

5

 

6

5

6

6

 

7

7-8 a

7

7-8 a

 

8

7-8 a

8

7-8 b

 

 

U ziet dat we hierin behoorlijk willen doorpakken. Het was ofwel deze keus ofwel jaar voor jaar de methode erbij nemen. Dat laatste zou betekenen dat pas over een jaar of 5 de methode in de hele school zouden hebben ingevoerd en dat duurde ons te lang. U ziet in het schema dat er bij de huidige groepen 6 een klein gat ontstaat, maar de uitgever heeft ons verzekerd dat door ervaringen op andere scholen is gebleken dat dit geen belemmering vormt in het gehele proces. Uiteraard houden we dit met elkaar goed in de gaten.

 

Overig

Naast al deze bespreekonderwerpen zijn we intern bijgepraat door een aantal werkgroepen om van elkaar op de hoogte te blijven wat er speelt en loopt. Zodra we hierover meer kunnen berichten, brengen we u op de hoogte.

 

Ook hebben de rekencoördinatoren (juf Aike en juf Denise) het team bijgepraat over het rekenonderwijsplan wat zij aan het ontwikkelen zijn. Een onderwijsplan beschrijft eigenlijk hoe het onderwijs in een bepaald vak wordt vormgegeven op een school. Elke school heeft daar zijn eigen afspraken over en wij dus ook.

 

Tevens hebben we onder leiding van onze digicoach (meneer Arjan) een meting gedaan hoe het staat met de softwarevaardigheden van alle collega’s. Dat is voor hem een startpunt voor gerichte coaching van de collega’s. Daarnaast heeft hij een aantal praktische softwaretoepassingen laten zien die collega’s in de groepen kunnen toepassen.

 

In de middag zijn alle leerkrachten in hun eigen klas of met kleine groepjes bij elkaar gaan zitten om eigen werk te doen of onderwerpen uit te diepen.

 

 

Terug naar overzicht Pagina afdrukken