1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Terugblik op de studiedag

Terugblik op de studiedag

vrijdag 14 december 2018

Op 6 december jl. was uw zoon/dochter een dag vrij omdat wij een studiedag hadden. Hieronder een kort verslag van wat wij als team die dag gedaan hebben.

  • Allereerst waren er een aantal mededelingen over ontwikkelingen binnen SKPOEL.
  • Een MR lid èn een GMR lid praten collega’s bij tijdens elke bijeenkomst
  • Juf Jacqueline en juf Bettine hebben ons bijgepraat over het leesdossier, hoe gaan we te werk bij kinderen die even wat meer moeite met lezen hebben? Bouw is het leesprogramma voor minder sterke lezers waarbij we onder schooltijd onder begeleiding van leerlingen uit groep 7 die kinderen extra laten lezen. Thuis oefenen de kinderen dan nòg een keer extra met ouders of andere begeleiders.
  • Meneer Arjan heeft leerkrachten laten zien hoe je per groep of zelfs per leerling kunt instellen op welk niveau er geoefend wordt bij het programma  “Taalzee”. Waar nodig helpt hij leerkrachten. Dat wordt gedaan in het kader van zijn taak als digicoach.
  • Juf Mariëlle heeft ons meegenomen in het brein van kinderen: op welke wijze denken kinderen en hoe kun je daar als leerkracht in de klas voordeel mee hebben?
  • Er is een vertegenwoordiger geweest die veel informatie heeft gegeven over de methode ‘Da Vinci’. Dat is een methode voor wereldoriëntatie. We zijn als team aan het kijken of we de zaakvakken op die manier gaan aanbieden. Dus niet per vak apart, maar als één geheel. Daarnaast biedt deze methode aanknopingspunten voor de 21st Century Skills. Daarvoor hebben veel van de leerkrachten een aparte cursus gevolgd. De komende maanden gaan we daar mee verder. Doel is in elk geval onze belofte waar te maken daarmee te starten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
  • Onze twee reken coördinatoren, juf Denise en juf Aike, hebben de kennis die zij tijdens hun opleiding hebben opgedaan gedeeld met het team in zogeheten “workshops”. Ze hebben met elkaar de theorie aan de praktijk gekoppeld, zodat iedereen er vanaf nu mee aan de slag kan in de rekenles. Deze “rekenworkshops” zijn door iedereen als positief ervaren en zullen dus vaker terugkomen op de agenda!

 

Als u kijkt naar ons jaarplan, ziet u dat één van de doelen is dat we meer van en met elkaar willen leren.

Op deze studiedag ziet u dus dat dat gebeurt door Intern begeleiders, leesspecialist, leerkracht Levelwerk, digicoach en twee reken coördinatoren.

 

 

Terug naar overzicht Pagina afdrukken