1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. MR-vergadering

MR-vergadering

donderdag 15 maart 2012

Hierbij nodigen wij u uit voor onze M.R.-vergadering op
donderdag 19-03-2012 om 20:00 uur. Wij vergaderen in de koffiekamer van het hoofdgebouw.
AGENDA
1. Nog op te voeren agendapunten
2. Bespreking / vaststellen notulen d.d. 14.02.12
3. Ingekomen post
4. Huisvesting
5. Rondvraag bij vertrek Cor
6. Vergaderdata MR schooljaar 2012-2013
7. Mededelingen vanuit de GMR
8. Rondvraag

Terug naar overzicht Pagina afdrukken