1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. MR-vergadering

MR-vergadering

donderdag 17 november 2011

Op dinsdag 22 november vergadert de MR in de koffiekamer van het hoofdgebouw. Aanvangstijd: 20:00 uur. U, als ouder, bent van harte uitgenodigd als toehoorder:
1. Nog op te voeren agendapunten
2. Bespreking / vaststellen notulen d.d. 27.06.11
3. Ingekomen post
4. Nascholingsplan 2011/2012
5. Zorgjaarplan 2011/2012
6. Evaluatie Open School
7. Informatiebijeenkomst Brede School
8. Taakverdeling MR
9. Informele bijeenkomst MR-en SKPOEL
10. Mededelingen vanuit de GMR
11. Rondvraag

Terug naar overzicht Pagina afdrukken