1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Medezeggenschapsraad - 20.00 uur

Medezeggenschapsraad - 20.00 uur

donderdag 17 januari 2013

Hierbij nodigen wij u uit voor onze MR-vergadering op donderdag 17-01-2013 om 20:00 uur. Wij vergaderen in de koffiekamer van het hoofdgebouw.

AGENDA

1.       Nog op te voeren agendapunten

2.       Bespreking / vaststellen notulen d.d. 19-11-2012

3.       Ingekomen post

4.       Jaarplanning MR 2013

5.       Verkeersveiligheid nieuwe brede school

6.       Stand van zaken m.b.t nieuwe brede school

7.       Mededelingen vanuit de GMR

8.       Rondvraag

Tot donderdag 17 januari a.s.,

MR-leden Basisschool D’n Overkant

Terug naar overzicht Pagina afdrukken