1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Inzage stukken ouderraad

Inzage stukken ouderraad

donderdag 29 september 2011

zoals ieder jaar hebben alle ouders en / of verzorgers inzage in de stukken van de Ouderraad en inspraak over de ouderbijdrage. Dit gebeurde voorheen altijd via de jaarvergadering van de Ouderraad (waar iedereen voor uitgenodigd werd). Helaas was de opkomst altijd zeer gering, waardoor de Ouderraad vanaf 2009 heeft besloten om alle stukken op de site te zetten. Hierop kan via de mail gereageerd kan worden. Mocht de mail daar aanleiding toe geven, wordt men uitgenodigd voor de Ouderraadvergadering van 10 oktober a.s.

 

De stukken zijn in te zien via www.dn-overkant.nl ->Informatie-> Ouderraad.
Reacties kunnen gestuurd worden naar ouderraad@dn-overkant.nl .
Voor degene die niet beschikken over een computer, liggen de stukken ter inzage op de kamer van juffrouw Jacqueline (hoofdgebouw).

Dit jaar treden twee leden uit de Ouderraad, te weten:

Agnes Voets

Ingrid Hoosemans

Wij danken hun hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren.

De volgende kandidaten hebben zich beschikbaar gesteld:

Mireille Vriens

Marcel van Hulzen

Aangezien we evenveel vacatures als kandidaten hebben, zullen er geen verkiezingen komen en heten wij de nieuwe leden hartelijk welkom.

Terug naar overzicht Pagina afdrukken