1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Informatiebulletin verkeersveiligheid brede school Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid brede school Spoorzone Noord

woensdag 23 mei 2012

Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aanouders, omwonenden en belangstellenden gepresenteerd. De school wordt gebouwd op dehoek Concordialaan-Edward Poppelaan.Tijdens de presentatie waren er vragen over de verkeersveiligheid. Veel van deze vragenzijn bij het bepalen van de locatie van de brede school aan de orde geweest en besprokenmet omwonenden en vertegenwoordigers van de wijkverenigingen SanderBanken en DeGrient. De Gemeente heeft omtrent dit onderwerp een informatiebulletin opgesteld. In dit informatiebulletin wordt over de bereikbaarheid van de brede school en deverkeersveiligheid rondom de school nadere informatie verstrekt. Het bulletin bevat ookantwoorden op vragen die tijdens de presentatie zijn gesteld. Klik hier om het informatiebulletin te openen.

Terug naar overzicht Pagina afdrukken