1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Bericht van de verkeersouder

Bericht van de verkeersouder

vrijdag 11 januari 2019

Eerst en vooral een gezond, gelukkig en vooral veilig 2019!

 

Met de start van het nieuwe jaar en in afwachting van de aanpassingen die de gemeente later dit jaar zal doorvoeren, willen we doorgaan met het veiliger maken van de schoolomgeving. Daarbij dragen wij allen een verantwoordelijkheid, en hebben we uw hulp nodig om de kinderen op een veilige manier van en naar de school te brengen.

Helaas zijn er de afgelopen weken en maanden enkele kleinere incidenten geweest waarbij ouders en kinderen bijna zijn aangereden door onoplettende automobilisten, gelukkig zonder letsel. We stellen vast dat er nog vaak chaotische parkeertoestanden heersen: bij het afhalen van de kinderen, bij het achteruit manoeuvreren uit parkeerplaatsen en bv. als het slecht weer is. Buurtbewoners die chauffeurs hierop wijzen, werden helaas niet altijd op een even correcte manier te woord gestaan. Alleen als we allen op een constructieve manier een bijdrage leveren, kunnen we de huidige situatie verbeteren.

 

Om ergere ongelukken te voorkomen, willen we de mogelijke parkeergelegenheden graag  onder de aandacht brengen, en ook waar er beter niet geparkeerd kan worden. Wij willen u vragen om bv. ook grootouders, die vaak de kinderen brengen/halen, hierover te informeren. Wij merken dat deze de schoolomgeving vaak niet zo goed kennen.

 

Naast het parkeerterrein van de school zijn er nog enkele andere parkeergelegenheden waarvan men zich niet altijd bewust blijkt te zijn. Eén en ander is visueel aangeduid op een aparte plattegrond in de Nieuwsbrief:

  • Don Boscolaan (verlengde van "kleine" kleuterspeelplaats, groen gemarkeerd)
  • parkeerplaats nieuwe flats Juvenaatlaan (groen gemarkeerd)
  • voor het oude internaat "Juvenaat" (blauw gemarkeerd)

 

Daarnaast spreekt het voor zich om op tijd te komen, wil men zeker zijn van een parkeerplaats. En indien mogelijk, is het te voet of per fiets komen natuurlijk nog altijd de beste oplossing! Denk eraan, zoals eerder gemeld, om achteruit in te parkeren, dit maakt het wegrijden een stuk veiliger voor voetgangers en fietsers. De parkeerplaats graag verlaten langs de Edward Poppelaan, en niet in tegengestelde richting (Juvenaatlaan).


Wij willen u nadrukkelijk vragen niet te parkeren op de rood gemarkeerde delen van de Edward Poppelaan. Aan de smalle weg tussen de woonhuizen en de schoolparkeerplaats / kleuterspeelplaats en verderop bij het grasveld wordt vaak structureel geparkeerd, dit terwijl er vaak nog voldoende parkeerplaatsen zijn in de Don Boscolaan en op de parking aan de flats.

 

  

In de Edward Poppelaan zijn er bovendien nog twee oversteekplaatsen voor voetgangers, waar overheen geparkeerd wordt en waar recent nog bijna enkele kinderen werden aangereden. In combinatie met wegrijdend buurtverkeer richting Juvenaat en zelfs een vuilniswagen die hier nog regelmatig langs moet, is dit sowieso al een gevaarlijke bottleneck. Het hier parkeren maakt de bestaande situatie alleen maar gevaarlijker. Vandaar de oproep om op dit stuk niet te willen parkeren.

 

De kinderen en de school rekenen op eenieders medewerking!

 

Aarzel niet om contact op te nemen in geval van verdere vragen, opmerkingen of suggesties.

 

Met veilige groet,

 

Mark Beirnaert

Verkeersouder d’n Overkant

mark.beirnaert@outlook.com

 

 

 

 

 

 

Parkeerplaatsen Don Boscolaan

 

 


Chaotische taferelen aan de Edward Poppelaan

 

Dubbele voetgangsoversteek aan de Edward Poppelaan. Graag vrijhouden!

Terug naar overzicht Pagina afdrukken