1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Nieuws

Filteren

Op tijd in de klas

vrijdag 31 augustus 2018
In de afgelopen twee weken heeft iedereen weer kunnen wennen aan het ritme. Dat viel soms niet mee! We willen u er daarom nu aan herinneren dat onze lessen echt om 8.30 uur starten. Uw kind moet dus binnen zijn als de tweede bel gaat. Het is vooral voor uw kind heel vervelend om binnen te komen in

Open School 30 augustus

vrijdag 24 augustus 2018
Zoals eerder vermeld organiseren wij op donderdag 30 augustus 2018 een informatieavond voor ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool D’n Overkant. Deze avond heeft als doel u te informeren over alles wat er in de groep(en) van uw kind(eren) gaat gebeuren in het komende

Vanuit de directie

vrijdag 24 augustus 2018
Meneer Mark werkt vanaf dit schooljaar de hele week op het bestuurskantoor van onze stichting SKPOEL. Diverse collega’s hebben zijn taken overgenomen. In het kort: Meneer Arjan leerkrachten coachen op ICT gebied; beheer van l licenties Meneer Erik eerste hulp

Nieuw schooljaar

vrijdag 24 augustus 2018
We hopen dat u allemaal een geweldige vakantie heeft gehad en dat u vol frisse moed weer bent begonnen. De kinderen, juffen en meneren beginnen aan elkaar te wennen. Samen hebben we het schooljaar geopend met de openingsviering. Wat is het toch fijn om af en toe met z’n allen dit soort

Notulen MR-vergadering

donderdag 5 juli 2018
In de laatste twee MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn veel onderwerpen aan bod gekomen. Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij waar we nu staan als MR en wat we volgend schooljaar verder of anders willen oppakken. De lijn, die we in de afgelopen jaren hebben ingezet om actief betrokken mee

Vanuit de directie: Groene vlag

donderdag 5 juli 2018
Beste ouders, Met grote blijdschap kunnen wij u melden dat de “rode vlag” weer “op groen staat”. Iedereen voelt zich weer veilig op D’N OVERKANT. Alle kinderen kunnen dus met een fijn gevoel het schooljaar afsluiten. Met vriendelijke groet, Michel

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

donderdag 5 juli 2018
Vakanties / Vakantiedagen Herfstvakantie 15 okt t/m 19 okt 2018 Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 jan2019 Voorjaarsvakantie 4 mrt t/m 8 mrt 2019 Goede Vrijdag 19 april 2019 2e Paasdag 22 april 2019

Nieuwe collega’s

donderdag 5 juli 2018
In verband met de groei van de school hebben we ook dit jaar weer nieuwe leerkrachten kunnen aannemen. Daarnaast zijn er vanuit de overheid extra gelden gekomen in het kader van werkdrukverlichting. Ons team heeft besloten die middelen in te zetten voor een extra collega. Concreet

Privacy | Groepslijsten groepen nieuwe schooljaar

donderdag 28 juni 2018
Als ouders mag u erop rekenen dat wij op school op een verantwoorde manier omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan, willen wij in deze nieuwsbrief de aandacht vestigen op het feit dat wij de

Offerfeest

donderdag 21 juni 2018
Beste ouders, In de periode tussen 21 en 25 augustus a.s. vindt het Offerfeest plaats. Daarvoor gelden de volgende regels: Alle kinderen starten op maandag 20 augustus het nieuwe schooljaar. In de genoemde periode mag u uw zoon/dochter 1 dag thuis houden voor het vieren