1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Nieuws

Filteren

Notulen MR-vergadering

donderdag 5 juli 2018
In de laatste twee MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn veel onderwerpen aan bod gekomen. Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij waar we nu staan als MR en wat we volgend schooljaar verder of anders willen oppakken. De lijn, die we in de afgelopen jaren hebben ingezet om actief betrokken mee

Vanuit de directie: Groene vlag

donderdag 5 juli 2018
Beste ouders, Met grote blijdschap kunnen wij u melden dat de “rode vlag” weer “op groen staat”. Iedereen voelt zich weer veilig op D’N OVERKANT. Alle kinderen kunnen dus met een fijn gevoel het schooljaar afsluiten. Met vriendelijke groet, Michel

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

donderdag 5 juli 2018
Vakanties / Vakantiedagen Herfstvakantie 15 okt t/m 19 okt 2018 Kerstvakantie 24 dec 2018 t/m 4 jan2019 Voorjaarsvakantie 4 mrt t/m 8 mrt 2019 Goede Vrijdag 19 april 2019 2e Paasdag 22 april 2019

Nieuwe collega’s

donderdag 5 juli 2018
In verband met de groei van de school hebben we ook dit jaar weer nieuwe leerkrachten kunnen aannemen. Daarnaast zijn er vanuit de overheid extra gelden gekomen in het kader van werkdrukverlichting. Ons team heeft besloten die middelen in te zetten voor een extra collega. Concreet

Het zomercadeautje van de Bibliotheek

donderdag 28 juni 2018
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. De kinderen hebben vandaag een deurhanger meegekregen met meer

Privacy | Groepslijsten groepen nieuwe schooljaar

donderdag 28 juni 2018
Als ouders mag u erop rekenen dat wij op school op een verantwoorde manier omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren). In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan, willen wij in deze nieuwsbrief de aandacht vestigen op het feit dat wij de

Leerlingen groep 8 in actie voor ouderen Anbarg

donderdag 21 juni 2018
Acht leerlingen van groep 8 van brede school D’N OVERKANT organiseren een gezellige middag voor ouderen bij het Anbarg van Avoord. Dat doen ze in hun eigen tijd en op eigen initiatief. Ze willen hiermee het leven voor ouderen in Etten-Leur iets mooier maken. Koerskaart was het

Offerfeest

donderdag 21 juni 2018
Beste ouders, In de periode tussen 21 en 25 augustus a.s. vindt het Offerfeest plaats. Daarvoor gelden de volgende regels: Alle kinderen starten op maandag 20 augustus het nieuwe schooljaar. In de genoemde periode mag u uw zoon/dochter 1 dag thuis houden voor het vieren

Werkzaamheden Juvenaatlaan

donderdag 21 juni 2018
Op maandag 25 juni a.s. gaat de aannemer starten met het aanleggen van de definitieve bestrating van de Juvenaatlaan. Dat gebeurt in twee fases. De straat gaat vanaf die dag dicht voor alle verkeer . Automobilisten komend vanaf de rotonde rijden door richting station. Daar volgen zij

Rode vlag

donderdag 14 juni 2018
Helaas moeten we u melden dat in overleg met onze vertrouwenspersonen is besloten de “rode vlag uit te hangen”. De ouders van de desbetreffende groep zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Zoals ons pestprotocol voorschrijft, zullen alle leerkrachten hier in hun groep bij stil staan